Råstofindvinding ved Ledøje

Hvert fjerde år skal regionerne beslutte, om der skal udarbejdes en ny råstofplan. Det har man besluttet at gøre i Region Hovedstaden, og man er i gang med arbejdet. Se Råstofplan 2016.
Områder i Ledøje Nord og Ledøje Vest blev i den første udgave af planen fra sommeren 2016 udpeget som mulige områder til råstofindvinding.
Efter stor kritik og mange indsigelser, ikke mindst fra Ledøje Bylaug, blev området Ledøje Nord taget ud af planen, mens et område i Ledøje Vest stadig er med.
Området i Ledøje Vest blev i april 2017 udvidet med to matrikler. Det har bevirket underskriftsindsamling og fornyede indsigelser fra såvel beboere som Ledøje Bylaug.
Egedal Kommune er også imod grusgravning ved Ledøje.
Maj 2017
Ledøje Bylaug indsender høringssvar om det udvidede Ledøje Vest område.
I høringssvaret er inkluderet bemærkninger fra de over 526, der har svaret på underskriftsindsamlingen.

April 2017
Graveområde Ledøje Vest bliver udvidet med to matrikler.

Der bliver iværksat en underskriftsindsamling, og Ledøje Bylaug giver sig endnu en gang i kast med at udarbejde høringssvar.
December 2016
Graveområde Ledøje Nord er taget ud af Råstofplan 2016.
Læs artikler fra 2. december 2016 på

og

Men en mindre del af Ledøje Vest er stadig med i råstofplanen.
Efterår 2016
Der har været en mængde information og debat i lokalaviserne og ikke mindst i Facebookgruppen "Ledøje" gennem hele efteråret 2016.
Læs f.eks. Egedal kommune siger "Nej tak" til Region Hovedstadens forslag , 19. august 2016.
August 2016
Ledøje Bylaug inviterer til borgermøde den 2. august.
Ledøje Forsamlingshus var helt fyldt, da der blev afholdt borgermøde.
Bl.a. Embedsmænd fra Region Hovedstaden deltog.

Ledøje Bylaug indsender høringssvar for Ledøje Nord og for Ledøje vest.
15. juli 2016
Ledøje Bylaug er på Facebook kommet med flg. kommentar:

Kære Ledøje.
Vi har arbejdet på højtryk for at danne os et overblik over hvad vi kan gøre i forhold til forslaget til råstofplan 2016. Vi har talt med embedsmænd i Regionen samt politikkere og embedsmænd i kommunen for, at få mere styr på regelsættet og vores rettigheder samt selve processen som kan ende med, at Ledøje bliver udpeget til råstofområde for Region hovedstaden. Bylaugets bestyrelse havde i går morges møde med Egedal kommunes 2. viceborgmester og Formand for Planudvalget Ib Sørensen, byrådsmedlem og Formand for Teknik- og Miljøudvalget Peter Hansen samt byrådsmedlem og medlem at Teknik- og Miljøudvalget Bo Vest. På mødet fik vi fuld opbagning til vores modstand mod forslaget om Ledøje som råstofområde. Vi vil herefter arbejde tæt sammen med kommunen.
Derudover mødtes Bylauget i går aftes med en gruppe Ledøjeborgere. Vi har nedsat en strategigruppe, hvis formål er at få fjernet Ledøje som interesseområde fra regionsplanen.
Der er blevet udpeget nogle "Arbejdsgruppe formænd" som vil fokuserer på de enkelte emneområder i miljøvurderingen som er lavet i forbindelse med forslaget. Mere om dette i nærmeste fremtid.
Vi arbejder på for at stable et stormøde for alle byens borgere på benene. Foreløbig dato hedder den 2. August i uge 31. Endelig invitation følger senere når alle detaljer er på plads.
På vegne af Bylauget og strategigruppen
Morten Neergaard-Kofod.

Juni 2016
Råstofplan 2016 sendes til høring.
Forslag til Råstofplan 2016 - Ledøje Nord
Forslag til Råstofplan 2016 - Ledøje Vest

Mange i Ledøje er fortørnede både over forslagene og over kort høringsfrist midt i sommerferieperioden 2016.
Ledøje Bylaug gik i gang med at se på forslagene.

Graveområder