L E D Ø J E   B Y L A U GGrusgravning ved Ledøje

Region Hovedstaden er i gang med at udarbejde Råstofplan 2016.
Områder i Ledøje Nord og Ledøje Vest blev i den første udgave af planen fra sommeren 2016 udpeget som mulige områder til råstofindvinding.
Det var rigtig mange bekymret over og modstandere af.
Efter stor kritik og mange indsigelser, ikke mindst fra Ledøje Bylaug, blev området Ledøje Nord taget ud af planen, mens et område i Ledøje Vest stadig er med.
Området i Ledøje Vest blev i april 2017 udvidet med to matrikler. Det har bevirket underskriftsindsamling og fornyede indsigelser fra såvel beboere som Ledøje Bylaug.
Læs om det under menupunktet Grusgravning ved Ledøje.

Foto fra Lillesø, 3. juni 2017

Fotograf: Bettina Hagensten Sørensen


Fotos fra Ledøje gadekær

De to fotos er fra 24. december 2016 og 16. april 2017
Fotograf: Jonas Lindeløv.
Klik på billederne for at se dem i stor opløsning.