Frederikssundmotorvejen


Tidsplan:
for 2. etape af Frederikssundmotorvejen: Strækningen fra Motorring 4 til Tværvej.

Besigtigelse 2011
Ekspropriation 2012
Anlægsarbejde 2012-2015
Vejen åbner 2015

Se kort med tidsplan her.

Frederikssundmotorvejen
Juli 2015 Frederikssundmotorvejen blev åbnet
Vejdirektoratet åbnede mandag morgen den 13. juli 2015 for trafik på 2. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Tværvej ved Smørum.
Søndag den 12. juli markerede Vejdirektoratet åbningen med et festligt arrangement på Tværvej.
Frederikssundmotorvejen består af tre etaper på i alt 34 km, der starter ved Motorring 3 i Rødovre vest for København og slutter i Frederikssund.
Anlægsloven for hele Frederikssundmotorvejen er vedtaget, og den overordnede linjeføring af den samlede strækning ligger fast.
På Vejdirektoratets hjemmeside om Frederikssundmotorvejen kan man læse om hver enkelt etape. Endnu er der ikke bevilliget penge til 3. etape, så foreløbig sker der ikke mere.


Nyhedsbreve fra Vejdirektoratet

Juli 2015 Ny minister åbner Frederikssundmotorvejen
Den nye transportminister Hans Christian Schmidt er med, når 2. etape af Frederikssundmotorvejen åbner ved et festligt arrangement søndag den 12. juli kl. 9-13.30 på Tværvej.
Læs om det her.

Juli 2015 Fire borgmestre, løb og amerikanerbiler indvier Frederikssundmotorvejen
Når Vejdirektoratet officielt åbner 2. etape af Frederikssundmotorvejen, sker det med et festligt program i sommerens tegn i samarbejde med blandt andet fire borgmestre, motionsløb på motorvejen og køreture i amerikanerbiler. Læs om det her.

Juni 2015 Hurtig sommeråbning af Frederikssundmotorvejen
Mandag den 13. juli bliver en god dag for mange tusinde daglige bilister på strækningen fra Frederikssund til København. Her åbner Vejdirektoratet for trafik på 2. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Smørum vest for København.
Læs om det her.

Maj 2015 Robuste planter til Frederikssundmotorvejen
Bilisterne på 2. etape af Frederikssundmotorvejen og Tværvej ved Smørum kan se frem til en række planter og træer pryde det nye vejanlæg. Planterne er valgt for deres robusthed i forhold til det barskere miljø ved en vej samt lave krav om pleje.
Læs om det her.

Marts 2015 Naboforum - Referat fra mødet 25. marts 2015 Læs referatet her

December 2015 Arbejdet fortsætter trods vinterkulde
Selv om det er blevet vintertid, så er der fortsat gang i entreprenørens maskiner på både motorvejen, Tværvej og Smørum Parkvej. I sidste måned begyndte asfaltarbejdet på motorvejen.
Læs om det her.

December 2014 Rundkørsel ved Skebjergvej er åbnet Vejdirektoratet har åbnet for trafik i rundkørslen ved Skebjergvej og Smørum Parkvej. Dermed skulle den seneste tids meget store køproblemer i myldretiden være slut. Læs om det her.

August 2014 Kirkevangen er åbnet for trafik
Vejdirektoratet åbnede 22. august 2014 for trafik på Kirkevangen ved Smørum. Der mangler fortsat striber på vejen - de kommer i løbet af august.
Læs om det her.

Juli 2014 Opdateret tidsplan - Kirkevangens åbning udskudt til august
Tidsplanen for anlægsbyggeriet er blevet opdateret med en del mindre ændringer. Blandt andet er åbningen af Kirkevangen rykket til august i stedet for juli.
Læs om det her.

juni 2014 Kirkevangen åbner i juli
Vejdirektoratets arbejde med at gøre Kirkevangen og den nye bro over Tværvej færdig nærmer sig sin afslutning. Vi forventer, at vejen åbner for trafik i starten af juli, efter den har været spærret i hele arbejdsperioden.
Læs om det her.

Juni 2014 Tværvej får asfalt
Vejdirektoratets arbejde på Tværvej går nu ind i den sidste fase, hvor asfalten skal lægges. Vi forventer at arbejdet starter i løbet af juli og vil for hovedpartens vedkommende være færdig i år.
Læs om det her.

Maj 2014 Frederikssundmotorvejen i TV2 Lorry
Frederikssundmotorvejen har haft besøg af TV2 Lorrys 'Søndagsmagasinet', der har lavet et indslag om det omfattende byggeri. Det varer 3 1/2 minut og kan ses her.

April 2014 Skolestien ved Ledøje åbnet Stitunnellen under forlængelsen af Frederikssundmotorvejen ved Ledøje åbnede onsdag den 23. april.
Læs om det her.

April 2014 Ny rampe binder Frederikssundmotorvejen og Motorring 4 sammen, 02.04.2014 Vejdirektoratet åbner en ny rampe, som binder Frederikssundmotorvejen og Motorring 4 (M4) sammen ved Ballerup. Rampen åbner lørdag den 5. april og erstatter den nuværende tilkørsel til M4. Læs om det her.

Marts 2014 Entreprenør klar til Smørum Parkvej, 24. marts 2014
Vejdirektoratet har indgået kontrakt med entreprenøren Barslund A/S om at bygge forlængelsen af Smørum Parkvej over golfbanen ved Smørum. Læs om det her.

Marts 2014 Naboforum - Referat og præsentation fra mødet 4. marts 2014
Læs referatet her

November 2013 5 hurtige spørgsmål til konsortiet
Vejdirektoratet har stillet 5 hurtige spørgsmål til Wilco Shouten, der er projektdirektør i det hollandske konsortie Combinatie Mobilis Van Gelder, som har overtaget motorvejsprojektet efter Pihls konkurs.
Læs mere

Oktober 2013 Hollandsk konsortie overtager Frederiksundsmotorvejen efter Pihl
Vejdirektoratet har underskrevet en aftale med det hollandske konsortie Combinatie Mobilis Van Gelder om at anlægge anden etape af Frederikssundmotorvejen efter E. Pihl & Søn, der gik konkurs den 26. august.
Læs mere

August 2013 Entreprenør E. Pihl og Søn A.S. konkurs
E. Pihl & Søn A.S. har mandag den 26. august meddelt, at selskabet har indgivet konkursbegæring. Selskabet er entreprenør på en del af 2. etape af Frederikssundmotorvejen ved Ballerup. Vejdirektoratet vurderer i øjeblikket situationen nærmere.
Læs mere

August 2013 Arkæologer graver i golfbanen
Vejdirektoratet og Kroppedal Museum ser med spænding frem til de arkæologiske udgravninger for Smørum Parkvejs forlængelse over golfbanen i Smørum ved byggeriet af Frederikssundmotorvejen.
Læs mere

Juni 2013 Sensationelt fund ved Frederikssundmotorvejen
Netop som arkæologernes udgravninger ved Ågerup er ved at blive afsluttet, er der dukket noget frem af mulden med stor betydning for forståelsen af de tidligste indbyggeres liv og hverdag i Ballerup for små 5000 år siden.
Læs mere.

Juni 2013 Jordbunken ved Kirkevangen forsvinder igen
Vejdirektoratet har gravet ud til broen over Tværvej ved Kirkevangen. Det har givet en stor bunke jord.
Læs mere

April 2014 Mød din entreprenør på Tværvej ved Smørum
Vejdirektoratet og det hollandske konsortie TBI Infra B.V. & Van Gelder B.V. inviterer alle interesserede til åbent hus hos entreprenøren på Råbrovej i Smørum. Arrangementet finder sted torsdag den 25. april kl. 14-17 på Råbrovej 56. Læs mere.

Marts 2013 Pihl tager fat på vejarbejdet
Pihl bød velkommen, da naboer og ansatte tog hul på byggeriet af 2. etape af Frederikssundmotorvejen med et åbent hus-arrangement på byggepladsen ved Ledøje torsdag den 21. marts.
Læs mere.

Januar 2013 Referat og præsentation fra Naboforum
Vejdirektoratet har holdt Naboforum om byggeriet af Frederikssundmotorvejen med repræsentanter fra blandt andet berørte grundejerforeninger, haveforeninger, bylaug og andre.
Læs præsentation og referatet.

November 2012 Palisaden ved Åkilde - Åbent hus på udgravning
Kroppedal Museum vil gerne invitere naboer og andre interesserede til at besøge den arkæologiske udgravning ved haveforeningerne i Ågerup ved Smørum. Arrangementet finder sted fredag den 16. november kl. 12-17.

Oktober 2012 - Flagermus i spejderhytter reddet før vejbyggeri
Torsdag eftermiddag inden efterårsferien måtte Vejdirektoratet i gang med en akut redningsaktion, da man opdagede, at en flok flagermus havde slået sig ned i nogle nedrivingsklare spejderhytter i Smørum.

September 2012 - Mange besøgte motorvejen i Smørum Kulturhus
Vejdirektoratet er gået i gang med de første arbejder på 2. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Tværvej i Smørum. Vejdirektoratet holdt åbent hus arrangement i Kulturhuset i Smørum d. 3. september 2012. Læs om arrangementet på Vejdirektoratets hjemmeside.

September 2012 - Nyhedsbrev fra Vejdirektoratet
Broarbejdet går i gang ved motorvejskryds mellem Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen.
Ekspropriation af arealer langs strækningen af Tværvej fra Frederikssundmotorvejen til Kildedal Station samt til Smørum Parkvejs forlængelse gennem Golfbanen ved Smørum.

Maj 2012 - Nyhedsbrev fra Vejdirektoratet
Læs om 2. etape af Frederikssundmotorvejen mellem M4 og Tværvej, hvor Vejdirektoratet forventer at starte byggeriet i 2012 med åbning i 2015.

Februar 2012 – Nyhedsbrev fra Vejdirektoratet
2012 bliver året, hvor Vejdirektoratet (VD) for alvor går i gang med etape 2. Samtidig har Vejdirektoratet nogle aktiviteter fra etape 1, som skal afsluttes.

20. december 2011 - 1. etape af den ny motorvej til Frederikssund
er åbnet for traffik i begge retninger.

16. november 2011 - 1. etape af ny motorvej til Frederikssund åbner inden jul Nu åbner den nye motorvej også i retning mod Frederikssund. Fra søndag den 18. december kan bilisterne køre på motorvej i begge retninger direkte mellem Motorring 3 og Motorring 4, og dermed slipper man for at køre via Jyllingevej i Rødovre.
Læs pressemeddelelsen.

19. oktober 2011 - Om støjvoldene ved Frederikssundmotorvejen
Vejdirektoratet har i september holdt møde med repræsentanter fra kolonihaverne om støjvoldenes udformning og placering langs 2. etape af Frederikssundmotorvejen. Læs referat fra mødet

19. september 2011 - Materiale til detailbesigtigelse
Materialet til Ekspropriationskommissionens detailbesigtigelse på 2. etape af Frederikssundmotorvejen er tilgængeligt.
En præsentation af det samlede projekt fandt sted i Ledøje Forsamlingshus, Bakkevej 6, onsdag den 28. september. Der blev foretaget detailbesigtigelse med Ekspropriationskommissionen samme dag samt 29. september, 5. og 6. oktober.
Se materiale til detailbesigtigelse (pdf-format)

13. september 2011 - Informationsmøde om 2. etape: Referat og visualiseringer
Der er blevet holdt et informationsmøde den 25. august om 2. etape af Frederikssundmotorvejen. På mødet blev desuden vist en lang række visualiseringer af den kommende motorvej og tværvej.
Læs mere under 2. etape: Motorring 4 til Tværvej N

23. maj 2011 Nyhedsbrev fra Vejdirektoratet.

Se i øvrigt Vejdirektoratets hjemmeside om Frederikssundmotorvejen.


Ledøje Bylaugs Trafikgruppes opsamling på motorvejstemaet fra 26.01.2011
Klik her.

Slides om motorvejen (4 MB)
vist af projektleder Niels Gottlieb
på bylaugets generalforsamling d. 26.01.2011.