Fastelavnsfest
Onsdag d. 10. februar 2016 kl. 19:00 - 21:00
Mødested: Ved Gadekæret, Ledøje Søndre Gade 5.

På baggrund af ideer fra sidste borgermøde d. 30. september 2015 har Habitats ApS udarbejdet et projektforslag til Ledøje Gl. Renseanlæg.
Projektforslaget blev præsenteret på mødet.
Et af formålene med mødet var at få en dialog om, hvordan Ledøjes beboere kan være med til at passe arealet i fremtiden.